uTorrent เวอร์ชั่นใหม่ ที่ไม่มีโฆษณา

หลายคนที่ใช้งาน BitTorrent และใช้โปรแกรม uTorrent เวอร์ชั่นใหม่ๆ จะประสบปัญหาคือมีแบนเนอร์โฆษณาเกะกะทั้งด้านหน้าและด้านข้าง รวมถึงโปรแกรมยังแอบขุด Bitcoin ให้ Epic Scale ในเวลาที่เครื่องไม่ใช้งานอีกด้วย ซึ่งการแอบขุด Bitcoin นี้ทำให้เครื่องเราต้องใช้งาน CPU อยู่ตลอดเวลา แทนที่เวลาที่เราไม่ได้ใช้เครื่อง CPU จะได้ลดการใช้พลังงานลง (เพื่อประหยัดไฟ) แต่โปรแกรม uTorrent เวอร์ชั่นใหม่กลับแอบเอาทรัพยากร CPU เราไปแอบขุด Bitcoin ทำให้เราเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุ Continue reading “uTorrent เวอร์ชั่นใหม่ ที่ไม่มีโฆษณา”