ประวัติของ “เพลงชาติไทย” – Thai National Anthem

สำหรับ เพลงชาติไทย (Thai National Anthem) นั้นได้เกิดจากการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” (Siam) มาเป็น “ประเทศไทย” (Thailand) ทำให้ต้องแก้ไขบทร้องในเพลงชาติขึ้นมาใหม่ โดยในครั้งนั้นได้มีการประกวดเนื้อเพลงและแต่งให้เข้ากับทำนองเพลงชาติเดิม โดยในการประกวดในครั้งนั้น (ปีพ.ศ. 2482) มีผู้ส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการได้คัดเลือกบทเนื้อร้องของ “หลวงสารานุประพันธ์” เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแก้ไขบางส่วนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
Continue reading “ประวัติของ “เพลงชาติไทย” – Thai National Anthem”