Tulip Mania – ปรากฏการณ์ดอกทิวลิป ราคาแพงกว่าบ้าน

เหตุการณ์ Tulip Mania

ทิวลิปเมเนีย (Tulip Mania) เป็นเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นในยุค Golden Age ของเนเธอร์แลนด์ โดยตรงกับช่วงปลายทศวรรษที่ 1630 ซึ่งราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสิทธิ์ในการซื้อดอกทิวลิปพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ก่อนที่จะล่มสลายลง โดย ณ จุดสูงสุดของเหตุการณ์ทิวลิปเมเนีย เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ คศ. 1637 ราคาทิวลิปบางดอกสูงกว่าเงินเดือนของแรงงานฝีมือถึง 12 เท่า Continue reading “Tulip Mania – ปรากฏการณ์ดอกทิวลิป ราคาแพงกว่าบ้าน”

ประวัติของ “เพลงชาติไทย” – Thai National Anthem

สำหรับ เพลงชาติไทย (Thai National Anthem) นั้นได้เกิดจากการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” (Siam) มาเป็น “ประเทศไทย” (Thailand) ทำให้ต้องแก้ไขบทร้องในเพลงชาติขึ้นมาใหม่ โดยในครั้งนั้นได้มีการประกวดเนื้อเพลงและแต่งให้เข้ากับทำนองเพลงชาติเดิม โดยในการประกวดในครั้งนั้น (ปีพ.ศ. 2482) มีผู้ส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการได้คัดเลือกบทเนื้อร้องของ “หลวงสารานุประพันธ์” เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแก้ไขบางส่วนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
Continue reading “ประวัติของ “เพลงชาติไทย” – Thai National Anthem”