ตั้งค่าการโอนสาย โดยกดผ่านเบอร์

เมื่อก่อนถ้าเราเคยใช้มือถือ Nokia รุ่นตั้งแต่มีปุ่มกด จะเห็นว่ามีเมนูการโอนสาย ในเงื่อนไขต่างๆ เช่น เมื่อสายไม่ว่าง, เมื่อไม่มีผู้รับสาย หรือ โอนสายทุกกรณี แต่พอมาถึงในยุค Smartphone แล้ว การโอนสายที่ตั้งได้จากเมนูในโทรศัพท์มือถือ จะเหลือแค่ Divert All Call หรือ โอนสายในทุกกรณีเท่านั้น แต่หากเราจะโอนสายโดยวิธีอื่นละ จะทำอย่างไร วิธีนั้นก็มีแต่การกดรหัส แล้วโทรออกผ่านมือถือเราเท่านั้นครับ โดยเรียกว่ากด USSD Code ครับ

สำหรับการโอนสายจะกดโดย USSD Code ตามด้านล่างครับ

โอนทุกสาย (Divert All Call):
– Activate (สมัครใช้บริการ): *21*[เบอร์ปลายทาง]*11#
– Cancel & Retain (ยกเลิกและบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ): #21*11#
– Re-establish (สมัครบริการอีกครั้งจากข้อมูลที่บันทึกไว้): *21*11#
– Cancel & Forget (ยกเลิกบริการและลบข้อมูลออกจากระบบ): ##21*11#
– Status(ดูสถานะ): *#21*11#

โอนเมื่อไม่ว่าง (If Busy):
– Activate (สมัครใช้บริการ): *67*[เบอร์ปลายทาง]*11#
– Cancel & Retain (ยกเลิกและบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ): #67*11#
– Re-establish (สมัครบริการอีกครั้งจากข้อมูลที่บันทึกไว้): *67*11#
– Cancel & Forget (ยกเลิกบริการและลบข้อมูลออกจากระบบ): ##67*11#
– Status(ดูสถานะ): *#67*11#

โอนเมื่อไม่ได้รับสาย (If no answer):
– Activate (สมัครใช้บริการ): *61*[เบอร์ปลายทาง]*11*[จำนวนวินาทีที่ต้องการ]#
– Cancel & Retain (ยกเลิกและบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ): #61*11#
– Re-establish (สมัครบริการอีกครั้งจากข้อมูลที่บันทึกไว้): *61*11#
– Cancel & Forget (ยกเลิกบริการและลบข้อมูลออกจากระบบ): ##61*11#
– Status(ดูสถานะ): *#61*11#

โอนเมื่อปิดเครื่องหรือไม่มีสัญญาณ (If Unreachable):
– Activate (สมัครใช้บริการ): *62*[เบอร์ปลายทาง]*11#
– Cancel & Retain (ยกเลิกและบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ): #62*11#
– Re-establish (สมัครบริการอีกครั้งจากข้อมูลที่บันทึกไว้): *62*11#
– Cancel & Forget (ยกเลิกบริการและลบข้อมูลออกจากระบบ): ##62*11#
– Status(ดูสถานะ): *#62*11#

ยกเลิกการโอนสายในทุกกรณี: ##002#

แถมการตั้งสายเรียกซ้อนให้ครับ

โอนเมื่อปิดเครื่องหรือไม่มีสัญญาณ (If Unreachable):
– Activate (สมัครใช้บริการ): *43#
– Cancel (ยกเลิกบริการ): # 43 #
– Status(ดูสถานะ): *#43#
ใช้ได้กับทุกเครือข่ายครับ