การจุดตะเกียงเจ้าพายุ Butterfly แบบแอลกอฮอล์

การจุดตะเกียงเจ้าพายุ Butterfly แบบแอลกอฮอล์

สำหรับผู้ที่มองหา ตะเกียงเจ้าพายุ อยู่ เราแนะนำให้ท่านซื้อที่ – http://www.chaichana.net/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8

การจุดแบบด้านล่าง เป็นการจุดตะเกียงเจ้าพายุแบบแอลกอฮอล์ สำหรับ การจุดตะเกียงเจ้าพายุ แบบพ่นไฟ ดูได้ตามลิงค์

เตรียมตะเกียงเจ้าพายุก่อนใช้

การผูกไส้ตะเกียง

ให้คลายน๊อตที่ยึดหูหิ้วด้านบน 2 ข้าง และยกหมวกตะเกียงออก แล้วดึงเอาหัวเหล็กในขึ้นมา ผูกไส้ตะเกียงเข้ากับฝักบัว ตัดเชือกส่วนที่เกินออก หลังจากนั้นเอาหัวเหล็กในของตะเกียงใส่กลับที่เดิมพร้อมหมวกตะเกียง ขั้นน๊อตยึดหู้หิ้ว 2 ข้างให้แน่น

วิธีการเติมน้ำมันก๊าด

เปิดฝาที่ถังบรรจุน้ำมันออก เติมน้ำมันก๊าดเข้าไปประมาณ 1 ลิตร หรือประมาณ 1 ขวดเบียร์ใหญ่ แล้วปิดฝาให้แน่น

วิธีจุดตะเกียง

เติมน้ำมันแอลกอฮอล์ลงในจานในแอลกอฮอล์ที่ติดกับโคนเสาทองเหลือง (เสาหลัก) โดยใช้กระป๋องบรรจุแอลกอฮอล์ ลอดผ่านช่องเติมที่เจ้าไว้ข้างตะเกียง จุดไฟที่แอลกอฮอล์แล้วรอจนไฟใกล้จะมอด ขันหมุดปล่อยลมที่ติดอยู่บนเกจ์วัดลมให้แน่นแล้วหมุนแป้นสีแดง ให้ลูกศรชี้ขึ้นด้านบน สูบลมเข้าไปสัก 70-80 ครั้ง หรือจนกว่าเข็มที่เกจ์วัดลมใกล้ถึงขีดแดง หลังจากนั้นหมุนแป้นสีแดงให้ลูกศรชี้ลงข้างล่าง ไฟในตะเกียงก็จะสว่างขึ้นมาทันที หลังจากไฟสว่างแล้วก็สูบลมต่อไปอีกจนกว่าเข็มจะอยู่ในช่วงสีแดง

ถ้าแสงสว่างที่เปล่งออกมามีอาการวูบหรือไม่คงที่ ให้ถอดหมวกตะเกียงออกแล้วใช้ไขควงขนาดเล็กปรับสกรูที่ติดอยู่บนข้องอทอง เหลือง จนกว่าไฟจะสว่างเต็มที่

วิธีดับตะเกียง

คลายหมุดปล่อยลมที่เกจ์วัดให้อากาศไหลออก ไฟในตะเกียงก็จะดับเอง หลังจากไฟดับสนิทแล้ว อย่าเพิ่งขันหมุดปล่อยลมทันทีจนแน่น ทั้งนี้เพื่อกันไม่ให้อากาศที่เหลืออยู่ในถังดันเอาน้ำมันก๊าดไหลออกมา

คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้งาน

  1. ควรใช้น้ำมันก๊าดที่สะอาด
  2. ห้ามเติมน้ำมันก๊าดจนเต็มถัง การเติมน้ำมันก๊าดสามารถเติมได้เต็มที่ 2 ใน 3 ของถัง เพื่อให้มีช่องว่างของอากาศ
  3. การขันหมุดปล่อยลมหรือเกจ์น้ำมัน ไม่ควรขันแน่นจนเกินไป
  4. ก่อนใช้ควรจะหมุนแป้นสีแดงไปทางซ้ายและขวาสัก 2 ถึง 3 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดนมหนูไม่ให้ฝุ่นเข้าไปอุดตัน
  5. ถ้าแสงไฟหรี่ลง อาจจะเป็นเพราะอากาศในถังน้ำมันไม่เพียงพอ แก้ไขได้โดยการสูบลมเพิ่มจนกว่าไฟจะสว่างเต็มที่
  6. ในขณะที่ไม่ใช้งานหมุดปล่อยลม จะต้องอยู่ในลักษณะคลายออก