uTorrent เวอร์ชั่นใหม่ ที่ไม่มีโฆษณา

หลายคนที่ใช้งาน BitTorrent และใช้โปรแกรม uTorrent เวอร์ชั่นใหม่ๆ จะประสบปัญหาคือมีแบนเนอร์โฆษณาเกะกะทั้งด้านหน้าและด้านข้าง รวมถึงโปรแกรมยังแอบขุด Bitcoin ให้ Epic Scale ในเวลาที่เครื่องไม่ใช้งานอีกด้วย ซึ่งการแอบขุด Bitcoin นี้ทำให้เครื่องเราต้องใช้งาน CPU อยู่ตลอดเวลา แทนที่เวลาที่เราไม่ได้ใช้เครื่อง CPU จะได้ลดการใช้พลังงานลง (เพื่อประหยัดไฟ) แต่โปรแกรม uTorrent เวอร์ชั่นใหม่กลับแอบเอาทรัพยากร CPU เราไปแอบขุด Bitcoin ทำให้เราเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุ

หลายคนจะกลับไปใช้เวอร์ชั่นที่ว่ากันว่าดีที่สุดอย่าง uTorrent 1.6.1 ก็ไม่ได้เพราะไม่รองรับ Magnet Link ผมจึงเอา uTorrent 3.0 เวอร์ชั่นไม่มีโฆษณามาให้ดาวน์โหลดกันครับ เอาไปใช้งานแทนเวอร์ชั่นใหม่ๆ ได้เลย จับ Peer ได้เร็วเหมือนเวอร์ชั่นล่าสุด และรองรับ Magnet Link อีกด้วย

ดาวน์โหลด uTorrent 3.0 เวอร์ชั่นไม่มีโฆษณาได้ที่นี่